NATO PROGRAM NAUKA ZA MIR I BEZBJEDNOST (SPS) 

NATO program Nauka za mir i bezbjednost predstavlja osnovni instrument za unapredenje saradnje i dijaloga sa svim partnerima putem razmjene znanja, naucnih istraživanja i inovacija kako bi se doprinijelo ciljevima Alijanse i odgovorilo na prioritetne oblasti koje su identifikovane u novoj politici partnerstva. 

TRENUTNI PRIORITETI SPS: 

- Borba protiv terorizma; 
- Energetska bezbjednost;
- Sajber-odbrana; 
- Odbrana od CBRN; 
- Bezbjednost životne sredine; 
- Savremena bezbjednosna tehnologija; 
- Bezbjednost granica; 
- Ljudski i društveni aspekti bezbjednosti.

Dodatno, SPS program pomaže unapredenju regionalne saradnje kroz naucnu saradnju. Program, takode, pomaže u pripremi zainteresovanih država za clanstvo u NATO. 

RAZVOJ PRAKTICNE SARADNJE KROZ NAUKU

Sticanjem statusa NATO partnerske zemlje 2006. Crna Gora je dobila mogucnost da koristi grant sredstva koja NATO program Nauka za mir i bezbjednost nudi. Program ima za cilj unapredenje medunarodne bezbjednosti i stabilnosti primjenom najboljih naucnih i tehnoloških ekspertiza, jacanje ljudskih resursa (podrška mladim naucnicima), kao i promociju regionalne saradnje izmedu zemalja NATO clanica i zemalja partnera. Grant mehanizmi koji su putem ovog programa dostupni naucnoj zajednici su: višegodišnji primijenjeni projekti, obuke i radionice. Imajuci u vidu ciljeve ovog programa, kao i mogucnosti koje program nudi kroz prioritetne oblasti, benefiti za zemlju su znacajni kako u dijelu unapredenja nivoa nacionalne bezbjednosti (narocito kada je rijec o kriznim situacijama izazvanim prirodnim katastrofama), tako i u medusobnom umrežavanju i izgradnji kapaciteta.

SARADNJA SA PROGRAMOM NAUKA ZA MIR I BEZBJEDNOST 

Jacanje kapaciteta Crne Gore u oblasti uklanjanja neeksplodirane artiljerije (UXO): Imajuci u vidu protekle ratove u Crnoj Gori i regionu, u zemlji postoji dosta neeksplodirane artiljerije. Ona se velikim dijelom nalazi u neobezbijedenim oblastima gdje je mogu naci civili. Tim MUP-a za uklanjanje UXO nema potrebnu opremu za otkrivanje, transport i uništavanje UXO, kao ni standardizovanu proceduru 
izvještavanja. Ovim projektom se planiraju prevazici postojeci izazovi na nacin što ce se uklanjanje UXO u Crnoj Gori poboljšati i ubrzati. Dodatno, UXO tim ce proci i tehnicku i obuku upravljanja u NATO centru izvrsnosti. Ovaj projekt vodi Holandska organizacija za primijenjena naucna istraživanja (the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)) i Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. 
Ucešce u izradi harmonizovanih mapa seizmicke opasnosti za zemlje Zapadnog Balkana: Naucnici NATO i partnerskih zemalja su 2013. godine nastavili saradnju sa Crnom Gorom na rješavanju pitanja od zajednickog interesovanja. Ta aktivnost je u toku i podrazumijeva izucavanje seizmickih opasnosti i za cilj ima da unaprijedi nalaze prethodnog SPS projekta primjenom najsavremenijih tehnika procjene seizmicke opasnosti i rezultata prethodnog projekta. Projekat ce nadomjestiti podatke koji nedostaju ili su duplirani, kao i dodati nove podatke o zemljotresima u regionu. Oba projekta ce uvesti ili unaprijediti prevenciju seizmickih rizika, nivo spremnosti i mjere ublažavanja u Crnoj Gori i regionu. Cilj je da se osigura harmonizacija podataka iz jednog od seizmicki najaktivinijih regiona u svijetu, kao i unapredenje seizmickih mapa i sistema nadzora u skladu sa evropskim standardima. Harmonizovane mape ce služiti prilikom planiranja urbanizacije, odgovora na prirodne nepogode i novih propisa u arhitekturi. 
Izgradnja kapaciteta za CBRN odbranu i granicnu bezbjednost na Zapadnom Balkanu: U periodu 26-28. marta 2013. godine u Budvi je održana konferencija koja je imala za temu nacine na koje NATO može da se bori protiv proliferacije oružja za masovno uništenje (WMD) i njihove distribucije. Radionica se u velikoj mjeri fokusirala na granicnu bezbjednost. Konferencija je dala procjenu potencijalnih rješenja za pitanja WMD u tri kljucne oblasti – planiranje, vježbe i treninzi, operacije i sposobnosti.
GEPSUS projekat finansiran je u okviru NATO programa “Nauka za mir i bezbjednost”, u okviru prioriteta bezbjednost životne sredine i prognoza katastrofalnih dogadaja. GEPSUS se bavi simulacijom i pracenjem incidenata izazvanih nekontrolisanom emisijom vazdušnih zagadivaca iz razlicitih izvora (fabrike, rezervoari, cistjerne, gasovodi, požari, teroristicki napadi i sl.), a koji mogu ugroziti životnu sredinu i zdravlje ljudi. Cilj GEPSUS-a je da se savremenom primjenom tehnologija adekvatno modelira i simulira tok katastrofe i sistem adekvatnog reagovanja.
Rezultat GEPSUS-a su nova tehnološka rješenja i proizvodi, razvijeni su novi ili poboljšani postojeci matematicki i racunarski modeli za simulaciju disperzije otrovnih gasova u realnim atmosferskim i prostornim uslovima. Šest mladih istraživaca odbranilo je svoje magistarske teze kroz ovaj projekat, 25 profesionalaca iz državnih institucija Crne Gore je dobilo GEPSUS sertifikate o uspješno završenoj obuci i mnogi dr. Uspostavljena su i moderno opremljena dva GEPSUS centra, na Univerzitetu Crne Gore i Vojnom aerodromu u Podgorici. Uspostavljena je laboratorija za razvoj hardvera i softvera u ovoj oblasti.