Članstvo u NATO je najjeftinija polisa osiguranja Crne Gore. Na ime članarine Crna Gora će plaćati 0,027% budžeta NATO-a, što u ovom momentu iznosi oko 450 hiljada eura, poruka je drugog animiranog spota na temu evroatlantske integracije Crne Gore iz serijala animacija koje je pripremio Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO. Nakon animacije koja približava značaj vladavine prava i kompatibilnosti procesa evropske i evroatlantske integracije, animacija koja je objavljena danas(29.7. 2016.) na na Facebook-u Twitter-u i interent stranici ,,Sigurna budućnost’’ daje odgovre na temu troškova članstva. Cilj i ove animacije je da na prijemčiv način približiti odgovore na najčešće postavljana pitanja i teme koje interesuju javnost, a posebno mlađu populaciju. Animacije obrađuju teme poput značaja vladavine prava i povezanosti procesa evropske i evroatlantske integracije, cijene članstva, ekonomskih koristi od članstava, gradnje vojnih baza i odlaska u misije. Stoga druga animacija, objavljena danas, objašnjava da Crna Gora, kao dio velikog sistema, sistema kolektivne odbrane, neće morati da razvija kompletan nacionalni sistem odbrane. Kada bi razvijala i modernizovala kompletan sistem odbrane, Crna Gora se ne bi zaštitila, a izdvajala bi mnogo više novca za odbranu. Danas Crna Gora za odbranu izdvaja 1.7% BDP, a kada postane članica NATO-a, planirano je da se taj iznos kreće do 2.0% BDP. Ovaj budžet za odbranu nećemo davati nikome, već ga koristiti za modernizaciju naše vojske.

Video zapis možete pogledati ovdje.