Bez saglasnosti zemlje domaćina vojne baze se ne mogu otvarati na teritoriji zemlje članice NATO-a i većina država članica Alijanse nema vojne baze drugih država na svojoj teritoriji. To potvrđuju primjeri naših susjeda Albanije, Hrvatske, Slovenije koje su članice NATO-a, a koje nemaju baze na svojoj teritoriji, poruke su trećeg spota na temu evroatlantske integracije Crne Gore iz serijala animacija koje je pripremio Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO.
Nakon tema vezanih za komplementarnost procesa evropske i evroatlantske integracije, vladavinu prava, cijenu članstva, animacija koja će biti emitovana od petka, 12. avgusta, daje odgovore na pitanja koja se tiču gradnje vojnih baza i učešća u vojnim misijama.
Stoga, pored pomenutih poruka, treća animacija objašnjava da postoje zemlje koje su neutralne, a imaju vojne baze drugih država na svojoj teritoriji. Jer, te im države garantuju neutralnost i bezbjednost.
Animacija koja će biti objavljena na Facebook-u Twitter-u i interent stranici ,,Sigurna budućnost’’ objašnjava i da nije tačno da saveznički vojnici (vojnici NATO država) mogu da rade šta žele. Oni uživaju ista prava i obaveze slične onima koje imaju diplomate drugih država koji se nalaze u našoj zemlji, odnosno položaju koji imaju naše diplomate u inostranstvu ili naši vojnici u Avganistanu koji su u sastavu međunarodnih snaga. Status savezničkih vojnika garantuje se ugovorom koji ta zemlja potpisuje sa NATO-om. Ovakvi ugovori se zovu SOFA sporazumi, a potpisale su ih mnoge države, uključujući Srbiju i Rusiju.